FONTAINE VIEILLE - campeergeest in het nomadeland
RESERVERINGEN
MIJN REKENING
verkoopvoorwaarden fontainevieille

Algemene verkoopvoorwaarden


1 Om toegelaten te worden, zich te instaleren en te verblijven op camping FONTAINE VIEILLE moet de directeur of zijn vertegenwoordiger zijn akkoord geven. Dit houdt in dat men het inwendig reglement aanvaardt en naleeft. Elke overtreding kan tot een uitsluiting van deze persoon en degenen die hem vergezellen leiden. In geval van een strafbaar feit kan de directeur van de camping verzoeken om handhavers van de wet. De camping is enkel gereserveerd is voor vakantiegangers, in geen enkel geval mag men er wonen.


2 De namen en geboortedata van alle personen die de huuraccomodatie of de campingplaats bezetten, moeten worden vermeld. Een kind wordt beschouwd als een kind tot 15 jaar oud. Een baby wordt daarom als een kind beschouwd. Iedereen die 16 jaar of ouder is, wordt als een volwassene beschouwd. Een geldig identiteitsbewijs is vereist voor elke aanwezige persoon. Elke staanplaats of huuraccomodatie is nominatief en kan onder geen enkele geval worden toegewezen of onderverhuurd. Op dezelfde manier is het ten strengste verboden om op een camping zijn kampeeruitrusting (caravan ..) te verhuren aan een derde partij. Er is slechts één caravan per staanplaats toegestaan. De persoon die de reservering maakt, moet minstens 18 jaar oud zijn, wettelijk in staat zijn om te contracteren dit in overeenstemming met de huurvoorwaarden,de waarheidsgetrouwheid en de juistheid van de informatie. Die persoon moet deel uitmaken van de reservatie. De rechten in dit contract zijn niet overdraagbaar. Een reservatieaanvraag voor minderjarige kinderen zonder begeleiding van een directe wettelijke voogd (vader of moeder) wordt geweigerd. Als meerdere gezinnen elkaar op dezelfde staanplaats opvolgen, is het raadzaam om voor elk gezin een reservering te maken.


3 De verhuring wordt effectief na het akkoord van de camping. Na ontvangst van het ondertekend boekingsformulier en het gevraagde voorschot (reserveringskosten inclusief) wordt de reservatie onmiddellijk effectief. De bevestiging van de verhuring zal naar de klant worden gestuurd in de vorm van een voucher, die bij aankomst aan de receptie moet worden getoond. Door ons het ondertekende boekingsformulier terug te sturen verklaart de huurder dat hij kennis heeft genomen van de huurvoorwaarden en deze dan ook aanvaardt. Hij erkent dat hij al de documentatie hierover in zijn bezit heeft. Voor elke reservering op internet is de validatie van de huurvoorwaarden gelijk aan het tekenen van een contract. De klant kan, als hij dat wenst bepaalde elementen van het contract wijzigen. Hij zal dit verzoek schriftelijk moeten melden. De camping behoudt zich het recht voor deze te wijzigingen en te accepteren of niet. Elke wijzigingsaanvraag die 7 dagen of minder vóór het begin van het verblijf wordt gedaan, zal worden geweigerd. Enkel ingeschreven personen mogen de verhuring die aan hen is toegewezen in beslag nemen. Elke overtreding van deze regel geeft het recht het contract te annuleren evenals de annulatie van het verblijf . Geen terugbetaling kan worden aangevraagd. De plaatsnummers die op de verschillende verzonden documenten worden vermeld zijn ter informatie. Het management behoudt zich het recht deze bij aankomst te wijzigen. De locatienummers worden pas bij aankomst van de klant toegewezen. Speciale wensen moeten door de klant worden opgegeven op het moment van de boeking. Natuurlijk zullen we proberen iedereen tevreden te stellen volgens onze mogelijkheden zonder dit te garanderen.


4 De kampeerder stemt ermee in om de gehuurde accommodatie te gebruiken zonder deze te beschadigen en de rust van de buren niet te verstoren. Hij mag enkel deze accommodatie gebruiken als vakantieganger. De kampeerder moet voldoen aan de regels van de camping. In geval van het niet naleven van het inwendig reglement, inbraak op de goede verstandhouding met de buren, onbeleefdheid en verstoring van de harmony op de camping annuleert de directie onmiddellijk het verblijf zonder compensatie.


5 Prijzen zijn inclusief alle belastingen en zijn uitgedrukt in Euro. Ze omvatten geen extra diensten, noch de waarborg die de klant bij aankomst moet betalen. Tarieven of informatie gepubliceerd in de brochure en op de campingwebsite worden gecommuniceerd onder voorbehoud van drukfouten of nalatigheid.


6 BETALING VAN HET VERBLIJF: De klant verbindt ertoe om zijn rekening in 4 keer per bankcheque te betalen (verzenden van 4 cheques) Bij de reservering 30% aanbetaling van het bedrag van het verblijf (reserveringskosten inbegrepen) 20% op de 15e van de daarop volgende maand, 20% op de 15e van de volgende maand en het restsaldo 30 dagen voor de aankomst.

ANNULATIE: In geval van annulatie zonder verzekeringafsluiting is het voorschot verloren.

Behalve in geval van overmacht VOOR ANNULERING BINNEN 30 DAGEN VOOR AANKOMST , ZONDER ANNULERINGSVERZEKERING, moet het volledige verblijf worden betaald, dat wil zeggen: de aanbetaling, de kosten van de reservering en het totale bedrag van het verblijf . Elke Annulering moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gedaan. De klant kan geen aanspraak maken op enige compensatie of terugbetaling als hij zijn verblijf afbreekt of onderbreekt vanwege een of andere reden.

ANNULATIEVERZEKERING : De camping FONTAINE VIEILLE stelt U in het verhuurcontract een verzekerings-,onderbrekingsannulatie voor (2.7 % van het bedrag van het verblijf). GRATIS VOOR ELKE RESERVATIE OP EEN CAMPEERPLAATS .

Onze partner CAMPEZ COUVERT stemt ermee in om het verblijf geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan onze vakantiegangers. In geval van annulering, moet u de camping per post of e-mail op de hoogte stellen van uw terugtrekking als zich een gebeurtenis voordoet die uw aankomst verhindert. Als de annuleringsredenen in de algemene voorwaarden, beschikbaar op de site www.campez-couvert.com, voorzien zijn dient u de verzekeraar, binnen de 48 uur, op de hoogte te stellen en alle nodige informatie en ondersteunende documenten voor te leggen.


7 De huuraccommodaties staan VANAF 16U OP DE DAG VAN AANKOMST ter beschikking van de klant. De staanplaatsen staan ter beschikking van de klant VANAF 14U. De huuraccommodaties moeten op de dag van vertrek uiterlijk om 10 U worden vrijgegeven en de campingplaatsen vóór 12 U. In het geval dat de campeerder zich niet op de dag van de aankomst aanmeldt, kan de camping beschouwen dat de accommodatie of de staanplaats vrij is en deze kan de reservering de volgende dag om 12.00 uur annuleren.


8 Een voorschot van 350 € is vereist bij aankomst van de klant. De huurder is verantwoordelijk voor het schoonmaken van zijn accommodatie die deze in perfecte staat moet achter laten zodanig om op het moment van zijn vertrek de borg terug te bekomen. De klant is verantwoordelijk voor alle beschadigde objecten en eventuele schade die kan worden toegebracht aan de installaties. In een dergelijk geval wordt de beheervergoeding berekend op basis van de werkelijke schade. Schoonmaak van verblijf kan worden aangevraagd voor een vergoeding van 100 €. Deze prijs is exclusief de keuken (de afwas moet gedaan worden, de prullenbak en de koelkast geleegd worden)


9 Bij de aankomst van de klant wordt een inventaris gegeven en moet de klant de tekortkomingen melden . De klant moet na het in bezit nemen van de locatie binnen de 2 uur de inventaris controleren en de eventuele storingen, defecten en gebreken melden. Als de staat van netheid van de accommodatie niet geschikt is, moet de klant dit onmiddellijk melden bij de receptie, voordat hij zich vestigt. Anders wordt de accommodatie geacht in goede staat te zijn.


10 In de beschrijving wordt aan de klant het maximale aantal bedden per accomodatie aangegeven. Dit aantal is voor alle personen die op het contract vermeld zijn (inclusief baby). In geen geval mag de accommodatie worden bezet door meer dan het aangegeven aantal in het contract. Het kan zijn dat de klant een beetje krap zit in de accomodatie als hij ervoor kiest om het maximum aantal mensen te huisvesten. Elke extra installatie (bijv. Tent) naast de verhuring is ten strengste verboden.


11 De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de accommodaties, parkings, kampeerplaatsen of gemeenschappelijke ruimtes. Evenzo kan de camping niet aansprakelijk worden gesteld in geval van letsel, ziekte of overlijden van klanten door het beoefenen van sportactiviteiten of andere activiteiten, die lokaal worden georganiseerd. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld bij overmacht door onvoorziene omstandigheden en overlast die het verblijf kunnen verstoren. De veiligheid van de kinderen valt totaal onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke verantwoordelijken vooral op de recreatiegebieden. De klant moet controleren of hij een multirisque en burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten evenals een verlenging van zijn woningverzekering, die hij op eerste verzoek van de camping moet kunnen voorleggen.


12 Elke klacht van de klant moet tijdens het verblijf onmiddellijk worden gemeld aan de manager van de camping of zijn vervanger om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Indien dit niet op de site wordt opgelost, dient de klant binnen 28 dagen na aankomst een klachtenbrief te sturen. Na deze periode zal enkele klacht meer in aanmerking worden genomen. De klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding in geval van dringende reparaties tijdens zijn verblijf in de accommodatie. In alle gevallen moet de klant het gehele verblijf betalen.


13 In geval van overmacht dat de accommodatie niet kan worden afgeleverd op de datum en op het geplande tijdstip, kan de camping een andere accommodatie aanbieden (afhankelijk van beschikbaarheid) of in geval er geen accommodatie meer beschikbaar is de wordt de huurder terugbetaald.


14 HUISDIEREN: Dieren zijn toegestaan op de kampeerplaatsen en in de verhuringen, maar de Directie behoudt zich het recht voor om een reservering te verbreken als het aantal of de soort van de dieren hem in tegenstelling lijkt tot het goed samen leven met de buren op de Camping. CATEGORIE 1 EN 2 HONDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. Dieren moeten aan de lijn gehouden worden en over een geldige vaccinatiekaart beschikken . Hun meesters worden bedankt ervoor te zorgen om de wandelzones schoon te houden! De vele voorzieningen van het kampeerleven maken het kleine ongemak van het buitenleven meer dan goed. Insecten en andere "kleine dieren" maken deel uit van het campeermilieu. Het management is niet verantwoordelijk voor hun bewegingen op de camping.


15 De informatie in de brochure, de fotopresentatie, de kwalificaties, de activiteiten, de hobby's, de diensten en de planning ervan worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn niet contractueel. Voorzieningen of apparatuur zijn mogelijk niet aanwezig. Vanwege klimatologische redenen, geval van overmacht of tijdens het vroege of late seizoen kan het gebeuren dat sommige activiteiten en faciliteiten die door de camping worden aangeboden en die in de beschrijving worden vermeld niet aanwezig of in werking zijn . In dergelijke gevallen kan de camping niet verantwoordelijk worden gehouden.


16 Het overdekte en verwarmde zwembad is geopend van april tot oktober. De buitenzwembaden zijn alleen in juli en augustus geopend. HET DRAGEN VAN BERMUDA IS VERBODEN BIJ HET ZWEMBAD.


17 Voor uw veiligheid, voor de rust van iedereen, het welzijn van iedereen en om toegang te bieden tot de verschillende activiteiten van de camping, wordt bij aankomst een identificatiearmband aan elke gast verstrekt. DEZE ARMBAND IS VERPLICHT EN MOET GEDURENDE HET HELE VERBLIJF IN DE CAMPING GEDRAGEN WORDEN.


Annuleringsverzekering
Betaling en site beveiligd
Betaling in 4 x zonder extrakosten
Camping aan de rand van het Bassin d’Arcachon