FONTAINE VIEILLE - campeergeest in het nomadeland
RESERVERINGEN
MIJN REKENING
vacances fontainevieille

Privacybeleid


1. Voorstelling

In het kader van zijn dienstenverlening en zijn contacten met de klanten verbindt SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE zich ertoe persoonsgegevens te beschermen.

De Europese RGPD-verordening, van kracht sinds 2018, is de basis voor de verwerking van Uw persoonsgegevens door de SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE.

Als u een gegevensverwerkende organisatie bent, is de kans groot dat U onder de bepalingen van de AVG zult vallen.

In dit opzicht bent U onderworpen aan de geldende verplichtingen waaraan je je moet aan houden.

Hetzelfde geldt voor SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE, die gezien zijn situatie twee verplichtingen heeft: als onderaannemer of controller.

RGPD Afkortingen: Algemene reglement ter bescherming van EU gegevens : Europese Uni.

2. Verplichtingen als onderaannemer

De persoonlijke gegevens die worden opgeslagen en gebruikt, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van deze persoon.

Elke interventie op deze gegevens, door SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE,wordt gemaakt :
op uitdrukkelijk en formeel verzoek van de klant.
Ingeval van een onderhoudsinterventie verbindt SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE zich ertoe de klant zo snel mogelijk te waarschuwen.
Op vraag van een vertegenwoordiger van justitie of openbare administratie.

SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE machtigt hen pas na het waarborgen van de geldigheid en de geldigheid van het verzoek.

Toegang tot klantgegevens worden begeleidt dankzij specifieke autorisaties en specifieke beveiligings- en controlemaatregelen.

In alle gevallen is de klant als enige verantwoordelijk voor de integriteit en de gegevens en de legaliteit van zijn eigen handelingen.

In dit geval zet SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE zich in voor:

Het gebruik van de persoonlijke gegevens van de klanten uitsluitend voor de goede uitvoering van haar diensten of op formeel verzoek van de klant. Geen gegevens te versturen buiten de EU of buiten de landen die door de Europese Commissie erkend zijn vanwege hun onvoldoende beschermingniveau. U te informeren en uw formele toestemming te vragen voor elk beroep op onderaannemers die uw persoonlijke gegevens zouden kunnen verwerken. Hoge beveiligingsnormen implementeren om een hoge mate van beveiliging van onze diensten te bieden.

U zo snel mogelijk te Informeren U als uw gegevens worden geschonden. Om U te helpen bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen door U te voorzien van adequate documentatie van onze diensten.

3. Verplichtingen als controller

SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE is verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wanneer zij de doeleinden en de middelen hiervoor heeft.

De verzamelde gegevens kunnen van commerciële, boekhoudkundige, statistische of technische aard zijn.

Op dit gebied zet SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE zich tot :

De verzameling van gegevens te beperken die strikt nuttig en noodzakelijk zijn voor commerciële, technische en facturatiesdiensten.
De verzamelde gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld.
Bewaar persoonlijke gegevens voor een beperkte en evenredige periode.

4. Gepubliceerde informatie

De gepubliceerde informatie, inclusief het uiterlijk en de kenmerken zijn niet contractueel op de website fontainevieille.fr .

Deze informatie ,van fontainevieille.fr, bevat geen claim, garantie of toezegging van welke aard dan ook ten behoeve van een product of dienst:

1 SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE doet afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, juistheid of geschiktheid voor welk doel dan ook.

2 SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE heeft er alles aan gedaan om te zorgen voor een correcte informatie via de website. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie correct, volledig en actueel is.

3 SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de gehele of een deel van haar website. SAS CAMPING FONTAINE VIEILLE is niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van haar website.

4 De implementatie van hyperlinks, opgrond van inhoud en aangewezen locaties, naar andere websites of middelen die beschikbaar zijn op het internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SAS CAMPING FONTAINE VIEILLE of haar hoster.

5 SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van sites die gekoppeld zijn aan de website van fontainevieille.fr.

6 SAS CAMPING DE FONTAINE VIEILLE wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de belangrijheid en de verstrekte informatie waarvan een verdacht surfer gebruik kan van maken.

Annuleringsverzekering
Betaling en site beveiligd
Betaling in 4 x zonder extrakosten
Camping aan de rand van het Bassin d’Arcachon